Legal

SPRL CREO – LINE
Chemin Corbisier 2
7060 Soignies
België

Vertegenwoordigd door gedelegeerd bestuurder: Eric Bulteux

Contactgegevens
Telefoon: +32 (0)2 342 22 28
E-mail: contact@horsia.be

BTW-nummer: BE0463714042

Van toepassing op deze website en op de volgende social media:
Horsia Facebook, Horsia Instagram

Aansprakelijkheid website

Via de website wordt eigen content en content van derden aangeboden. Als deze afkomstig zijn van externe bedrijven, worden ze dienovereenkomstig gemarkeerd.

Aansprakelijkheid voor eigen inhoud

Voor enig verlies of schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van het feit dat hij vertrouwt op zijn eigen informatie en gegevens van de verkoper die de gebruiker heeft ontvangen tijdens het gebruik van de website, is de verkoper alleen aansprakelijk om welke juridische reden dan ook als de schade is door opzet of grove schuld van de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van de verkoper is veroorzaakt of een verplichting is geschonden door lichte nalatigheid op de nakoming waarvan de gebruiker in het bijzonder heeft vertrouwd (kardinale verplichting). De verkoper is alleen aansprakelijk voor voorzienbare schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, in het bijzonder gevolgschade, onvoorzienbare schade of atypische schade alsmede gederfde winst is uitgesloten. Hetzelfde geldt voor accidentele schade en overmacht. De aansprakelijkheid van de uitgever voor persoonlijk letsel blijft onaangetast door deze disclaimer en beperking van aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid voor inhoud van derden

Bij inhoud van zowel externe bedrijven als van particulieren biedt de homepage alleen technisch het medium. Inhoud die door derden aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld, betreft informatie/gegevens van de betreffende auteur of distributeur en niet van de verkoper. De verkoper is dan ook onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, correctheid of betrouwbaarheid van deze inhoud. In het bijzonder is de verkoper niet aansprakelijk voor verlies of schade, van welke aard dan ook, die de gebruiker lijdt doordat hij zich op dergelijke informatie / gegevens heeft verlaten.

Aansprakelijkheid voor links

Het opnemen van hyperlinks in het aanbod van de verkoper, in het bijzonder aan samenwerkingspartners, is slechts een toegangsbemiddeling in de zin van 9 van de Telemediawet. De verkoper verklaart dat hij niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte websites en dat hij deze niet als zijn eigen wil overnemen. Deze verklaring is van toepassing op alle links op deze website. De verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van websites die naar de verkoper verwijzen. Ook kan de verkoper geen referenties of links naar zijn websites achterhalen of controleren. Verder heeft de verkoper geen invloed op de manier waarop de hier aangeboden inhoud door de gebruiker wordt gebruikt, doorgegeven of gewijzigd en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, gederfde voordelen of andere directe of indirecte gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de inhoud hier aangeboden worden gemaakt. De verkoper sluit iedere aansprakelijkheid uit voor (technische) storingen.

Credits
Content Sincerely.be
Grafisch ontwerp blueMARKETING
Foto’s AdobeStock