Gebruiksvoorwaarden Gedenkboek

In overeenstemming met de volgende voorschriften mag u inhoud in ons gedenkboek plaatsen en zo via onze website beschikbaar stellen aan derden.

1. Gebruiksrechten en verantwoordelijkheid voor uw eigen bijdragen

1. Door inhoud en afbeeldingen te plaatsen, verleent u ons als dienstverlener een gratis en overdraagbaar gebruiksrecht op de geplaatste bijdragen om de inhoud op onze server op te slaan, te publiceren in ons gedenkboek, te bewerken en te dupliceren, voor zover dit noodzakelijk vereist is voor het verstrekken of publiceren van de betreffende inhoud. Ook mogen wij de inhoud en afbeeldingen uitsluitend gebruiken voor onze eigen Horsia social media kanalen als wij uw schriftelijke toestemming hebben. Als u de inhoud die u hebt gepost, uit het gedenkboek wilt verwijderen of als u uw toestemming voor gebruik op onze Horsia social media kanalen wilt intrekken, laat het ons dan weten [SPRL CREO – LINE, Chemin Corbisier 2, 7060 Soignies, België, Mail: contact@horsia.be] . Wij zullen dan de betreffende invoer verwijderen en na herroeping de door u geplaatste inhoud niet meer gebruiken voor publicatie en reproductie op onze eigen social media kanalen. Wij blijven echter gerechtigd om gemaakte kopieën te bewaren voor back-up- en/of verificatiedoeleinden.

2. U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud die u plaatst. Wij controleren de inhoud niet op volledigheid, juistheid, rechtmatigheid, actualiteit, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.

3. U verklaart en garandeert ons daarom als dienstverlener dat u de enige eigenaar bent van alle rechten op de inhoud die u hebt geplaatst, of dat u anderszins gerechtigd bent om de inhoud te plaatsen en om de gebruiks- en exploitatierechten te verlenen overeenkomstig op het vorige lid (1) verlenen.

4. We behouden ons het recht voor om inzendingen uit het gedenkboek te weigeren en/of inhoud die al is geplaatst, te bewerken, te blokkeren of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Verboden inhoud

1. Ons gedenkboek is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel gebruik. Elk gebruik voor of in verband met commerciële doeleinden is verboden.

2. Inhoud die de toepasselijke wetgeving schendt en/of de rechten van derden schendt, is verboden.

3. Neem contact op met [SPRL CREO – LINE, Chemin Corbisier 2, 7060 Soignies, België, Mail: contact@horsia.be]  als u zich bewust wordt van illegaal of ongeoorloofd gebruik van het gedenkboek. Wij zullen dan het proces onderzoeken en indien nodig passende maatregelen nemen.

3. Toepasselijk recht

Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering van de europese commissiebepalingen. Deze rechtskeuze geldt dan ook alleen voor consumenten voor zover dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft niet in strijd zijn met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Status van de gebruiksvoorwaarden voor het gedenkboek: 20.07.2021